ลืมรหัสผ่าน ?

หลักสูตรทั้งหมด

EFD1001

Introduction for Fundraising

เรียนรู้และเข้าใจความสำคัญของเงินทุนและความแตกต่างของแหล่งเงินทุนในรูปแบบต่างๆ ผ่านความหลากหลายของรูปแบบการระดมทุนตามระยะการเติบโต รวมถึงเข้าใจความหมายของคำศัพท์ (Keywords) ที่ใช้ในกลุ่มสตาร์ทอัพ

ฟรี

หลักสูตรผู้ประกอบการ

EFD1002

Fundraising for Seed and Early

เรียนรู้และเข้าใจปัจจัยความต้องการใช้เงินทุนของผู้ประกอบการใน Early Stage รวมถึงความคาดหวังของนักลงทุน

ฟรี

หลักสูตรผู้ประกอบการ

EFD1003

Fundraising for Growth

เรียนรู้และเข้าใจปัจจัยความต้องการใช้เงินทุนของผู้ประกอบการใน Growth Stage รวมถึงความคาดหวังของนักลงทุน

ฟรี

หลักสูตรผู้ประกอบการ

EFD1004

Alternative Fundraising and Exit Strategy

เรียนรู้และเข้าใจวิธีการระดมทุนแบบ Crowdfunding ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งของ Startup และรูปแบบ Crowdfunding ที่ใช้กันในประเทศไทย พร้อมรู้จักทางเลือกในการ Exit ของธุรกิจ Startup

ฟรี

หลักสูตรผู้ประกอบการ

DWD1001

ลงทุน DW ฉบับมือใหม่

เรียนรู้พื้นฐานการลงทุนใน DW กลไกการเคลื่อนไหวของราคา ตลอดจนวิธีการเลือกลงทุน และกลยุทธ์การลงทุนใน DW

ฟรี

การลงทุนในหุ้น

DPD1001

ลงทุน DR ฉบับมือใหม่

เรียนรู้พื้นฐานการลงทุนใน DR กลไกการเคลื่อนไหวของราคา ตลอดจนวิธีการซื้อขาย และกลยุทธ์การลงทุนใน DR

ฟรี

การลงทุนในหุ้น

MFD1501

ห้องเรียนกองทุนรวม The Series

เรียนรู้เทคนิคการเลือกกองทุนรวม พร้อมสร้างและบริหารพอร์ตกองทุนรวมด้วยตนเอง

ฟรี

การลงทุนในกองทุนรวม

WMD1101

หมดหนี้มีออม

เรียนรู้เทคนิคบริหารจัดการหนี้ ให้มีเงินเหลือใช้ และสามารถเก็บออมเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตได้

ฟรี

การวางแผนการเงิน

WMD1401

วางแผนลงทุนสม่ำเสมอด้วยหุ้นและกองทุน

เรียนรู้เทคนิคลงทุนสม่ำเสมอแบบ DCA ในหุ้นดี กองทุนเด่น เพื่อสร้างอิสรภาพทางการเงินในระยะยาว

ฟรี

การวางแผนการเงิน

EQD1003

#investnow ออมหุ้น The Series

ซีรี่ย์การลงทุนแบบออมหุ้น โดย "โค้ชหนุ่ม The Money Coach" คุณจักรพงษ์ เมษพันธ์ ที่จะมาอธิบายให้คุณเข้าใจว่า ทำไมต้องเริ่มลงทุน ทำความรู้จัก "หุ้น" และการ "ออมหุ้น" รวมถึงขั้นตอนการเตรียมพร้อมสำหรับการเริ่มต้นลงทุน

ฟรี

การลงทุนในหุ้น

ACC1001

The Role of Accounting for Business

ข้อมูลทางการบัญชีมีความสำคัญต่อการบริหารกิจการให้เติบโต เจ้าของกิจการสามารถใช้งบการเงินเพื่อทำความเข้าใจกับสถานะของกิจการ เพื่อการควบคุม การวางแผนและการตัดสินใจ

ฟรี

หลักสูตรผู้ประกอบการ

ACC1002

Accounting for Decision Making

หลักการของการบัญชี กระบวนการทางการบัญชี เพื่อใช้ในการจัดทำงบการเงิน รวมถึงสามารถวิเคราะห์งบการเงินอย่างง่าย และการนำข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ในการดำเนินงานและตัดสินใจ

ฟรี

หลักสูตรผู้ประกอบการ

ACC1003

Accounting System for Riding the Company

การวางระบบบัญชีที่ดีและการมีการควบคุมภายในที่ดีพอ เป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้มั่นใจได้ว่า รายงานทางการเงินที่ได้นั้นถูกต้องสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจและบริหารกิจการ

ฟรี

หลักสูตรผู้ประกอบการ

WMD1002

ชีวิตดี เริ่มต้นที่การวางแผน

เรียนรู้แนวทางวางแผนการเงินเพื่อเป้าหมายชีวิต และการใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆ ในการสำรวจสถานะทางการเงินของตนเอง เพื่อสร้างความมั่งคั่งในอนาคตของตนเองได้

ฟรี

การวางแผนการเงิน

WMD1003

เตรียมความพร้อม สู่ทางเลือกอาชีพในฝัน

เรียนรู้เทคนิคการค้นหาตนเอง เพื่อให้สามารถตัดสินใจเลือกเรียนต่อในเส้นทางที่ใช่

ฟรี

การวางแผนการเงิน

WMD1004

คัมภีร์ 4 รู้ วางแผนดีชีวิตมั่นคง

เรียนรู้เทคนิคและแนวทางการวางแผนการเงินทั้ง รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้ และรู้ขยายดอกผล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจ

ฟรี

การวางแผนการเงิน