ลืมรหัสผ่าน ?

หลักสูตรทั้งหมด

WMD1101

หมดหนี้มีออม

เรียนรู้เทคนิคบริหารจัดการหนี้ ให้มีเงินเหลือใช้ และสามารถเก็บออมเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตได้

ฟรี

การวางแผนการเงิน

WMD1401

วางแผนลงทุนสม่ำเสมอด้วยหุ้นและกองทุน

เรียนรู้เทคนิคลงทุนสม่ำเสมอแบบ DCA ในหุ้นดี กองทุนเด่น เพื่อสร้างอิสรภาพทางการเงินในระยะยาว

ฟรี

การวางแผนการเงิน

EQD1003

#investnow ออมหุ้น The Series

ซีรี่ย์การลงทุนแบบออมหุ้น โดย "โค้ชหนุ่ม The Money Coach" คุณจักรพงษ์ เมษพันธ์ ที่จะมาอธิบายให้คุณเข้าใจว่า ทำไมต้องเริ่มลงทุน ทำความรู้จัก "หุ้น" และการ "ออมหุ้น" รวมถึงขั้นตอนการเตรียมพร้อมสำหรับการเริ่มต้นลงทุน

ฟรี

การลงทุนในหุ้น

ACC1001

The Role of Accounting for Business

ข้อมูลทางการบัญชีมีความสำคัญต่อการบริหารกิจการให้เติบโต เจ้าของกิจการสามารถใช้งบการเงินเพื่อทำความเข้าใจกับสถานะของกิจการ เพื่อการควบคุม การวางแผนและการตัดสินใจ

ฟรี

หลักสูตรผู้ประกอบการ

ACC1002

Accounting for Decision Making

หลักการของการบัญชี กระบวนการทางการบัญชี เพื่อใช้ในการจัดทำงบการเงิน รวมถึงสามารถวิเคราะห์งบการเงินอย่างง่าย และการนำข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ในการดำเนินงานและตัดสินใจ

ฟรี

หลักสูตรผู้ประกอบการ

ACC1003

Accounting System for Riding the Company

การวางระบบบัญชีที่ดีและการมีการควบคุมภายในที่ดีพอ เป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้มั่นใจได้ว่า รายงานทางการเงินที่ได้นั้นถูกต้องสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจและบริหารกิจการ

ฟรี

หลักสูตรผู้ประกอบการ