ลืมรหัสผ่าน ?

หลักสูตรทั้งหมด

WMD1005

วางแผนสร้างเงินออมเพื่ออนาคต

เรียนรู้เทคนิคการจัดสรรเงินออมและการลงทุนแบบ DCA เพื่อสร้างวินัยในการออมให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงิน

ฟรี

การวางแผนการเงิน

WMD1006

วางแผนลดหนี้มีออม สำหรับบัณฑิตยุคใหม่

เรียนรู้ลักษณะของหนี้ที่ดีและหนี้ที่อาจก่อให้เกิดปัญหา ตลอดจนแนวทางการวางแผนบริหารจัดการหนี้ เพื่อให้มีเงินเหลือใช้ และสามารถเก็บออมเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตได้

ฟรี

การวางแผนการเงิน

WMD1007

สำรับการเงินสามัญประจำบ้าน ชุดที่ 1

เรียนรู้เคล็ดลับและเครื่องมือในการบริหารจัดการเรื่องเงินแบบง่ายๆ เพื่อสร้างความสุขทางการเงินให้กับตนเองและครอบครัว

ฟรี

การวางแผนการเงิน

WMD1502

วางแผนดี ได้ภาษีคืน ด้วยโปรแกรม Tax Planning

เรียนรู้พื้นฐานและเทคนิคการวางแผนประหยัดภาษี เพื่อให้สามารถวางแผนภาษีและเพิ่มเงินออมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฟรี

การวางแผนการเงิน

EQD1502

Mindset for Successful Investor

เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตเปลี่ยน... เรียนรู้หลุมพรางที่ทำให้นักลงทุนจำนวนไม่น้อยล้มเหลว และไปไม่ถึงเส้นชัยในการลงทุน พร้อมแนวทางการปรับ Mindset เพื่อความสำเร็จในการลงทุนในระยะยาว

ฟรี

การลงทุนในหุ้น

EQD1503

Market & Factors

ตลาดหุ้น ทางลัดสู่ความมั่งคั่ง... เรียนรู้ธรรมชาติของตลาดหุ้น รวมไปถึงปัจจัยที่ส่งผลให้ราคาหุ้นขึ้นและลง เพื่อก้าวสู่สนามลงทุนจริงได้อย่างมั่นใจ

ฟรี

การลงทุนในหุ้น

EQD1504

Investment Styles

เลือกหุ้นให้ถูกสไตล์ มีชัยไปกว่าครึ่ง... เรียนรู้สไตล์การลงทุนแบบต่างๆ รวมไปถึงสไตล์หุ้นแต่ละประเภท เพื่อคัดเลือกหุ้นและวางกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะกับตนเอง

ฟรี

การลงทุนในหุ้น

EQD1505

Macro Analysis

วิเคราะห์เศรษฐกิจเป็น เห็นเทรนด์ตลาด เรียนรู้พื้นฐานการวิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจแบบง่ายๆ เพื่อจับทิศทางการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ และค้นหาหุ้นเด็ดในแต่ละช่วงเวลา

ฟรี

การลงทุนในหุ้น

EQD1506

Sector Analysis

รอบรู้อุตสาหกรรม เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ... เรียนรู้ภาพรวมและเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์อุตสาหกรรม เพื่อค้นหาหุ้นดีในอุตสาหกรรมที่โดดเด่น น่าลงทุน

ฟรี

การลงทุนในหุ้น

EQD1507

Stock Screening

ค้นหาหุ้นดี น่าลงทุนด้วย Stock Screening... เรียนรู้เทคนิคการคัดกรองหุ้นด้วยการใช้งานเครื่องมือ Settrade Stock Screening เพื่อให้ได้หุ้นดี โดนใจ โดยไม่ต้องใช้เวลาค้นหานาน

ฟรี

การลงทุนในหุ้น

EQD1508

Business Model

ธุรกิจจะรุ่งหรือร่วง ตอบได้ด้วย Business Model... เรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลกิจการผ่านการวิเคราะห์ Business Model เพื่อคาดการณ์การเติบโตของกิจการในอนาคตก่อนตัดสินใจลงทุน

ฟรี

การลงทุนในหุ้น

EQD1509

Financial Statement Analysis

กิจการแข็งแกร่งหรือไม่ ดูได้ที่งบการเงิน... เรียนรู้องค์ประกอบต่างๆ ของงบการเงิน และเทคนิคการอ่านงบการเงินแบบง่าย เพื่อประเมินศักยภาพของกิจการประกอบการตัดสินใจลงทุน

ฟรี

การลงทุนในหุ้น

EQD1510

Statement of Financial Position

กิจการรวยไม่รวย... ดูที่งบแสดงฐานะการเงิน เรียนรู้โครงสร้างและเทคนิคในการวิเคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงิน เพื่อเพิ่มโอกาสค้นหาหุ้นพื้นฐานดี น่าลงทุน

ฟรี

การลงทุนในหุ้น

EQD1511

Statement of Comprehensive Income

กิจการเก่งไม่เก่ง... ดูที่งบกำไรขาดทุน เรียนรู้โครงสร้างและเทคนิคในการวิเคราะห์งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เพื่อเพิ่มโอกาสค้นหาหุ้นพื้นฐานดี น่าลงทุน

ฟรี

การลงทุนในหุ้น

EQD1512

Statement of Cash Flows

กิจการจะรอดไม่รอด... ดูที่งบกระแสเงินสด เรียนรู้โครงสร้างและเทคนิคในการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดผ่านกรณีศึกษาต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสค้นหาหุ้นพื้นฐานดี น่าลงทุน

ฟรี

การลงทุนในหุ้น

EQD1513

Stock Valuation : Relative Valuation

ดูหุ้นถูก หุ้นแพง ด้วยการประเมินมูลค่าหุ้น… เรียนรู้วิธีประเมินมูลค่าหุ้นยอดฮิตด้วย P/E Ratio และ P/BV Ratio เพื่อหาราคาที่เหมาะสมในการตัดสินใจลงทุน

ฟรี

การลงทุนในหุ้น