ลืมรหัสผ่าน ?

การลงทุนในอนุพันธ์

DRD1001

ลงทุนอนุพันธ์ฉบับมือใหม่

เรียนรู้พื้นฐานการลงทุนในอนุพันธ์ประเภทต่างๆ ทั้งฟิวเจอร์ส และออปชัน ตลอดจนกลไกการซื้อขายของตลาดอนุพันธ์ การวางหลักประกัน กลยุทธ์การลงทุน และข้อควรระวังของการลงทุนในอนุพันธ์

ฟรี

การลงทุนในอนุพันธ์

DRD1002

ลงทุนอนุพันธ์ออนไลน์ง่ายแค่คลิก

เรียนรู้วิธีการซื้อขายอนุพันธ์ออนไลน์ พร้อมแนะนำฟังก์ชั่นการใช้งานและการส่งคำสั่งซื้อขายอนุพันธ์ผ่าน Settrade Streaming

ฟรี

การลงทุนในอนุพันธ์

DRD1401

รอบรู้ลงทุน SET50 & Stock Futures

เรียนรู้ลักษณะสัญญา สินทรัพย์อ้างอิง ผลตอบแทน ความเสี่ยง และกลยุทธ์การลงทุนใน SET50 Futures และ Stock Futures เพื่อทำกำไรและป้องกันความเสี่ยงในการลงทุนในแต่ละสภาวะตลาด

ฟรี

การลงทุนในอนุพันธ์

DRD1201

รอบรู้กลยุทธ์ลงทุน Futures

เรียนรู้กลยุทธ์การลงทุนใน Futures ทั้งกลยุทธ์การเก็งกําไร กลยุทธ์การถัวความเสี่ยง กลยุทธ์การค้ากําไร ตลอดจนเรียนรู้กระบวนการทำ Block Trade ใน TFEX ข้อควรระวังของการลงทุนในอนุพันธ์

ฟรี

การลงทุนในอนุพันธ์

DRD1202

รอบรู้กลยุทธ์ลงทุน Options

เรียนรู้กลยุทธ์การลงทุนใน Options ทั้งกลยุทธ์ทิศทางขึ้นลงแบบ Outright กลยุทธ์แบบผสมระหว่างหุ้นอ้างอิงและออปชัน กลยุทธ์เก็งกำไรแบบ Spreads และกลยุทธ์เก็งกำไรบนความผันผวน

ฟรี

การลงทุนในอนุพันธ์

DRD1101

ลงทุนอนุพันธ์มั่นใจ ต้องเข้าใจกราฟเทคนิค

เรียนรู้วิธีการนำการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคมาประยุกต์ใช้กับการลงทุนในอนุพันธ์ เพื่อให้สามารถคาดการณ์ทิศทางราคาได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น

ฟรี

การลงทุนในอนุพันธ์

DRD1402

รอบรู้ลงทุน TFEX Gold-D

เรียนรู้ลักษณะสัญญา สินทรัพย์อ้างอิง ผลตอบแทน ความเสี่ยง และกลยุทธ์การลงทุนใน TFEX Gold D เพื่อทำกำไร หรือซื้อทองเป็นสินทรัพย์เสริมสร้างความมั่งคั่งได้

ฟรี

การลงทุนในอนุพันธ์