ลืมรหัสผ่าน ?

การวางแผนการเงิน

WMD1202

วางแผนการเงินหลังเกษียณ สไตล์วัยเก๋า

เรียนรู้เทคนิคและวิธีการบริหารจัดการเงินหลังเกษียณ เพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุข

ฟรี

การวางแผนการเงิน

WMD1201

วางแผนเกษียณ สไตล์มนุษย์เงินเดือน

เรียนรู้เทคนิคการเพิ่มเงินออม และวิธีการสะสมความมั่งคั่งในระยะยาวเพื่อเป้าหมายเกษียณ สไตล์มนุษย์เงินเดือน

ฟรี

การวางแผนการเงิน

WMD1501

วางแผนภาษี สไตล์มนุษย์เงินออม

เรียนรู้สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขต่างๆ ในการลดหย่อนภาษีเพื่อให้สามารถวางแผนภาษีและเพิ่มเงินออมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฟรี

การวางแผนการเงิน

WMD1001

เงินทองต้องวางแผน

เรียนรู้เทคนิคและวิธีการวางแผนจัดการเงินอย่างเป็นระบบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ และสามารถต่อยอดความมั่งคั่งไปสู่การมีอิสรภาพทางการเงินได้

ฟรี

การวางแผนการเงิน

OTD1401

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เรียนรู้หลักการและความสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย ทั้งระดับครอบครัว ระดับชุมชน และระดับประเทศ ตลอดจนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต

ฟรี

การวางแผนการเงิน

WMD1101

หมดหนี้มีออม

เรียนรู้เทคนิคบริหารจัดการหนี้ ให้มีเงินเหลือใช้ และสามารถเก็บออมเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตได้

ฟรี

การวางแผนการเงิน

WMD1401

วางแผนลงทุนสม่ำเสมอด้วยหุ้นและกองทุน

เรียนรู้เทคนิคลงทุนสม่ำเสมอแบบ DCA ในหุ้นดี กองทุนเด่น เพื่อสร้างอิสรภาพทางการเงินในระยะยาว

ฟรี

การวางแผนการเงิน

WMD1002

ชีวิตดี เริ่มต้นที่การวางแผน

เรียนรู้แนวทางวางแผนการเงินเพื่อเป้าหมายชีวิต และการใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆ ในการสำรวจสถานะทางการเงินของตนเอง เพื่อสร้างความมั่งคั่งในอนาคตของตนเองได้

ฟรี

การวางแผนการเงิน

WMD1003

เตรียมความพร้อม สู่ทางเลือกอาชีพในฝัน

เรียนรู้เทคนิคการค้นหาตนเอง เพื่อให้สามารถตัดสินใจเลือกเรียนต่อในเส้นทางที่ใช่

ฟรี

การวางแผนการเงิน

WMD1004

คัมภีร์ 4 รู้ วางแผนดีชีวิตมั่นคง

เรียนรู้เทคนิคและแนวทางการวางแผนการเงินทั้ง รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้ และรู้ขยายดอกผล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจ

ฟรี

การวางแผนการเงิน

WMD1005

วางแผนสร้างเงินออมเพื่ออนาคต

เรียนรู้เทคนิคการจัดสรรเงินออมและการลงทุนแบบ DCA เพื่อสร้างวินัยในการออมให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงิน

ฟรี

การวางแผนการเงิน

WMD1006

วางแผนลดหนี้มีออม สำหรับบัณฑิตยุคใหม่

เรียนรู้ลักษณะของหนี้ที่ดีและหนี้ที่อาจก่อให้เกิดปัญหา ตลอดจนแนวทางการวางแผนบริหารจัดการหนี้ เพื่อให้มีเงินเหลือใช้ และสามารถเก็บออมเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตได้

ฟรี

การวางแผนการเงิน

WMD1007

สำรับการเงินสามัญประจำบ้าน ชุดที่ 1

เรียนรู้เคล็ดลับและเครื่องมือในการบริหารจัดการเรื่องเงินแบบง่ายๆ เพื่อสร้างความสุขทางการเงินให้กับตนเองและครอบครัว

ฟรี

การวางแผนการเงิน

WMD1502

วางแผนดี ได้ภาษีคืน ด้วยโปรแกรม Tax Planning

เรียนรู้พื้นฐานและเทคนิคการวางแผนประหยัดภาษี เพื่อให้สามารถวางแผนภาษีและเพิ่มเงินออมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฟรี

การวางแผนการเงิน