ลืมรหัสผ่าน ?

SET e-Learning แหล่งความรู้การเงินการลงทุนแบบดิจิทัล ที่ผสมผสานเทคโนโลยีมัลติมีเดียและเนื้อหาบทเรียน เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา และนักลงทุนที่ต้องการพัฒนาตนเองไปสู่นักลงทุนมืออาชีพแบบ Step by Step โดยความน่าสนใจของ SET e-Learning มีดังนี้

- หลักสูตรมีความหลากหลายและมีการจัดเรียงเป็นหมวดหมู่ตั้งแต่ความรู้พื้นฐานไปยังความรู้ขั้นสูง ทั้งความรู้เรื่องวางแผนการเงินส่วนบุคคล และความรู้ด้านการลงทุนเรื่องหุ้น อนุพันธ์ กองทุนรวม

- ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนหลักสูตรต่างๆ ตามหัวข้อที่สนใจ และเรียนรู้ผ่านได้ทั้ง PC Mobile และ Tablet

- ผู้เรียนสามารถติดตามสถานะการเรียน ตรวจสอบผลการทดสอบ และพิมพ์วุฒิบัตร e-Certification ได้ด้วยตนเอง

ผู้เรียนผ่าน SET e-Learning จะต้องเป็นสมาชิกของ SET Member (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร) เพื่อใช้ Username และ Password ในการ Login เข้าระบบ SET e-Learning

ระบบที่รองรับการเรียน

            ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนบนอุปกรณ์ได้ทั้ง PC, Mac, Mobile และ Tablet โดยใช้งานผ่าน Browser ที่หลากหลายได้แก่ Internet Explorer เวอร์ชัน 11 / Chrome / Safari / Firefox

การรับวุฒิบัตร

            ผู้เรียนสามารถขอรับวุฒิบัตรจาก SET เพื่อยืนยันว่าท่านได้ผ่านการเรียนครบถ้วนตามหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ซึ่งหลักสูตรที่สามารถขอวุฒิบัตรได้เป็นหลักสูตรที่มีการทำแบบทดสอบเพื่อวัดผลการเรียนรู้ โดยเมื่อผ่านหลักสูตรแล้ว ท่านสามารถพิมพ์วุฒิบัตรได้ด้วยตนเอง

 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | www.set.or.th | SET Contact Center โทร. 02-009-9999