ลืมรหัสผ่าน ?

หลักสูตรทั้งหมด

EQD1103

ลงทุนหุ้นมั่นใจ ต้องเข้าใจกราฟเทคนิค

เรียนรู้พื้นฐานการวิเคราะห์ปัจจัยเทคนิค เพื่อกำหนดจังหวะการลงทุน ทั้งจุดซื้อ จุดขาย และจุดทำกำไร เพื่อเป็นเครื่องมือประกอบการลงทุนทั้งตลาดขาขึ้นและตลาดขาลง

ฟรี

การลงทุนในหุ้น

DRD1002

ลงทุนอนุพันธ์ออนไลน์ง่ายแค่คลิก

เรียนรู้วิธีการซื้อขายอนุพันธ์ออนไลน์ พร้อมแนะนำฟังก์ชั่นการใช้งานและการส่งคำสั่งซื้อขายอนุพันธ์ผ่าน Settrade Streaming

ฟรี

การลงทุนในอนุพันธ์

DRD1401

รอบรู้ลงทุน SET50 & Stock Futures

เรียนรู้ลักษณะสัญญา สินทรัพย์อ้างอิง ผลตอบแทน ความเสี่ยง และกลยุทธ์การลงทุนใน SET50 Futures และ Stock Futures เพื่อทำกำไรและป้องกันความเสี่ยงในการลงทุนในแต่ละสภาวะตลาด

ฟรี

การลงทุนในอนุพันธ์

DRD1201

รอบรู้กลยุทธ์ลงทุน Futures

เรียนรู้กลยุทธ์การลงทุนใน Futures ทั้งกลยุทธ์การเก็งกําไร กลยุทธ์การถัวความเสี่ยง กลยุทธ์การค้ากําไร ตลอดจนเรียนรู้กระบวนการทำ Block Trade ใน TFEX ข้อควรระวังของการลงทุนในอนุพันธ์

ฟรี

การลงทุนในอนุพันธ์

DRD1202

รอบรู้กลยุทธ์ลงทุน Options

เรียนรู้กลยุทธ์การลงทุนใน Options ทั้งกลยุทธ์ทิศทางขึ้นลงแบบ Outright กลยุทธ์แบบผสมระหว่างหุ้นอ้างอิงและออปชัน กลยุทธ์เก็งกำไรแบบ Spreads และกลยุทธ์เก็งกำไรบนความผันผวน

ฟรี

การลงทุนในอนุพันธ์

DRD1101

ลงทุนอนุพันธ์มั่นใจ ต้องเข้าใจกราฟเทคนิค

เรียนรู้วิธีการนำการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคมาประยุกต์ใช้กับการลงทุนในอนุพันธ์ เพื่อให้สามารถคาดการณ์ทิศทางราคาได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น

ฟรี

การลงทุนในอนุพันธ์

OTD1401

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เรียนรู้หลักการและความสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย ทั้งระดับครอบครัว ระดับชุมชน และระดับประเทศ ตลอดจนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต

ฟรี

การวางแผนการเงิน

EQ201

Stock Screening & Sector Analysis

เรียนรู้เทคนิคและวิธีการคัดกรองหุ้นที่น่าสนใจลงทุนด้วยตนเองผ่านโปรแกรม SETSMART พร้อมเจาะลึกการวิเคราะห์หุ้นในอุตสาหกรรมยอดฮิต ทั้ง ICT อสังหาริมทรัพย์ และบริการ

ฟรี

การลงทุนในหุ้น

DBD1001

ลงทุนตราสารหนี้ฉบับมือใหม่

เรียนรู้พื้นฐานการลงทุนในตราสารหนี้ ผลตอบแทน ความเสี่ยง และภาษีจากการลงทุน ตลอดจนการวิเคราะห์ราคา และขั้นตอนการซื้อขายตราสารหนี้ เพื่อเตรียมพร้อมก่อนตัดสินใจลงทุน

ฟรี

การลงทุนในตราสารหนี้

FDD1301

ครบเครื่องเรื่องบริหารพอร์ตลงทุน

เรียนรู้เทคนิคและกระบวนการบริหารพอร์ตลงทุนให้เหมาะกับสไตล์คุณ เพื่อสร้างพอร์ตลงทุนให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ฟรี

หลักการลงทุน

DRD1402

รอบรู้ลงทุน TFEX Gold-D

เรียนรู้ลักษณะสัญญา สินทรัพย์อ้างอิง ผลตอบแทน ความเสี่ยง และกลยุทธ์การลงทุนใน TFEX Gold D เพื่อทำกำไร หรือซื้อทองเป็นสินทรัพย์เสริมสร้างความมั่งคั่งได้

ฟรี

การลงทุนในอนุพันธ์

EQ203

Company Analysis in Practice

เจาะลึกหุ้น Best-in-Class พร้อมตะลุยบริษัทจดทะเบียน เรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของบริษัทในมุมมองต่างๆ ทั้งการอ่านแบบ 56-1 การอ่านงบการเงินเบื้องต้น พร้อมเจาะข้อมูลเชิงลึกจากผู้บริหารระดับสูงหรือ IR ของบริษัทผ่านการเยี่ยมชมบริษัทจดทะเบียน

ฟรี

การลงทุนในหุ้น

MFD1403

รอบรู้ลงทุน ETF

เรียนรู้ลักษณะพื้นฐาน ผลตอบแทน ความเสี่ยง และวิธีซื้อขายกองทุน ETFs พร้อมเทคนิคการลงทุนอย่างมืออาชีพ

ฟรี

การลงทุนในกองทุนรวม

EQ301

Advanced Sector Analysis เจาะลึกหุ้นดีในกลุ่มอุตสาหกรรม

เรียนรู้เทคนิคการคัดเลือกหุ้นดีในอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ พร้อมฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์อุตสาหกรรม และการวิเคราะห์หุ้นรายตัวในกลุ่มฯ และเยี่ยมชมบริษัทจดทะเบียนเด่น (HMPRO / CHG)

ฟรี

การลงทุนในหุ้น

BMD1010

Value and Resilience Through Risk Management

รู้จักความเสี่ยงประเภทต่างๆ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในการทำธุรกิจ รวมทั้งการมองเห็นโอกาส ที่มาพร้อมกับความเสี่ยงเหล่านั้น ผ่านการจัดการและการเลือกใช้วิธีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

ฟรี

หลักสูตรผู้ประกอบการ

MKD1001

Marketing for Entrepreneurs

การตลาดไม่ใช่เพียงการขายให้ได้มากๆ หรือการทำโปรโมชัน รู้จักวิธีคิดแบบนักการตลาด การวางกลยุทธ์และองค์ประกอบของการตลาด เพื่อทำการตลาดให้ประสบความสำเร็จ

ฟรี

หลักสูตรผู้ประกอบการ