แจ้งเพื่อทราบ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอแจ้งปิดปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตร ดังต่อไปนี้
1. DRD1001 : ลงทุนอนุพันธ์ฉบับมือใหม่    
2. DRD1002 : ลงทุนอนุพันธ์ออนไลน์ ง่ายแค่คลิก    
3. DRD1201 : รอบรู้กลยุทธ์ลงทุน Futures    
4. DRD1202 : รอบรู้กลยุทธ์ลงทุน Options    
5. DRD1401 : รอบรู้ลงทุน SET50 & Stock Futures

โดยผู้เข้าเรียนหลักสูตรเดิมนี้ สามารถเข้าเรียนได้จนถึงวันที่ 15 ก.พ. 2567 (ถ้าต้องการรับวุฒิบัตรท่านต้องเข้าเรียนและทดสอบให้ผ่านก่อนวันที่กำหนด) และเมื่อปิดหลักสูตรแล้วท่านยังคงสามารถเข้าดูประวัติการเรียนและดาวน์โหลดวุฒิบัตรได้ แต่จะไม่สามารถเข้าเรียนหรือทำแบบทดสอบได้อีก

Money Style ให้คุณใช้ชีวิตแบบที่อยากเป็น

เริ่มต้นลงทุน

เริ่มต้นทำธุรกิจ

วางแผนการเงินตามช่วงวัย

21-Day Challenge : เทรด-หุ้น-เป็น

เพลย์ลิสต์

Educational Clip

คลิปสร้างแรงบันดาลใจการวางแผนการเงินการลงทุน

ค้นหาหลักสูตรที่เหมาะสมกับคุณ ค้นหาหลักสูตรที่เหมาะสมกับคุณ