ลืมรหัสผ่าน ?

WMD1006 : วางแผนลดหนี้มีออม สำหรับบัณฑิตยุคใหม่

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

WMD1004

คัมภีร์ 4 รู้ วางแผนดีชีวิตมั่นคง

เรียนรู้เทคนิคและแนวทางการวางแผนการเงินทั้ง รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้ และรู้ขยายดอกผล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจ

ฟรี

การวางแผนการเงิน

WMD1002

ชีวิตดี เริ่มต้นที่การวางแผน

เรียนรู้แนวทางวางแผนการเงินเพื่อเป้าหมายชีวิต และการใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆ ในการสำรวจสถานะทางการเงินของตนเอง เพื่อสร้างความมั่งคั่งในอนาคตของตนเองได้

ฟรี

การวางแผนการเงิน