ลืมรหัสผ่าน ?

WMD1004 : คัมภีร์ 4 รู้ วางแผนดีชีวิตมั่นคง

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

WMD1002

ชีวิตดี เริ่มต้นที่การวางแผน

เรียนรู้แนวทางวางแผนการเงินเพื่อเป้าหมายชีวิต และการใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆ ในการสำรวจสถานะทางการเงินของตนเอง เพื่อสร้างความมั่งคั่งในอนาคตของตนเองได้

ฟรี

การวางแผนการเงิน