ลืมรหัสผ่าน ?

การลงทุนในหุ้น

EQD1506

Sector Analysis

รอบรู้อุตสาหกรรม เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ... เรียนรู้ภาพรวมและเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์อุตสาหกรรม เพื่อค้นหาหุ้นดีในอุตสาหกรรมที่โดดเด่น น่าลงทุน

ฟรี

การลงทุนในหุ้น

EQD1507

Stock Screening

ค้นหาหุ้นดี น่าลงทุนด้วย Stock Screening... เรียนรู้เทคนิคการคัดกรองหุ้นด้วยการใช้งานเครื่องมือ Settrade Stock Screening เพื่อให้ได้หุ้นดี โดนใจ โดยไม่ต้องใช้เวลาค้นหานาน

ฟรี

การลงทุนในหุ้น

EQD1508

Business Model

ธุรกิจจะรุ่งหรือร่วง ตอบได้ด้วย Business Model... เรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลกิจการผ่านการวิเคราะห์ Business Model เพื่อคาดการณ์การเติบโตของกิจการในอนาคตก่อนตัดสินใจลงทุน

ฟรี

การลงทุนในหุ้น

EQD1509

Financial Statement Analysis

กิจการแข็งแกร่งหรือไม่ ดูได้ที่งบการเงิน... เรียนรู้องค์ประกอบต่างๆ ของงบการเงิน และเทคนิคการอ่านงบการเงินแบบง่าย เพื่อประเมินศักยภาพของกิจการประกอบการตัดสินใจลงทุน

ฟรี

การลงทุนในหุ้น

EQD1510

Statement of Financial Position

กิจการรวยไม่รวย... ดูที่งบแสดงฐานะการเงิน เรียนรู้โครงสร้างและเทคนิคในการวิเคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงิน เพื่อเพิ่มโอกาสค้นหาหุ้นพื้นฐานดี น่าลงทุน

ฟรี

การลงทุนในหุ้น

EQD1511

Statement of Comprehensive Income

กิจการเก่งไม่เก่ง... ดูที่งบกำไรขาดทุน เรียนรู้โครงสร้างและเทคนิคในการวิเคราะห์งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เพื่อเพิ่มโอกาสค้นหาหุ้นพื้นฐานดี น่าลงทุน

ฟรี

การลงทุนในหุ้น

EQD1512

Statement of Cash Flows

กิจการจะรอดไม่รอด... ดูที่งบกระแสเงินสด เรียนรู้โครงสร้างและเทคนิคในการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดผ่านกรณีศึกษาต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสค้นหาหุ้นพื้นฐานดี น่าลงทุน

ฟรี

การลงทุนในหุ้น

EQD1513

Stock Valuation : Relative Valuation

ดูหุ้นถูก หุ้นแพง ด้วยการประเมินมูลค่าหุ้น… เรียนรู้วิธีประเมินมูลค่าหุ้นยอดฮิตด้วย P/E Ratio และ P/BV Ratio เพื่อหาราคาที่เหมาะสมในการตัดสินใจลงทุน

ฟรี

การลงทุนในหุ้น

EQD1514

Stock Valuation : DCF

เรียนรู้กระบวนการและเทคนิคในการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด เพื่อให้สามารถประเมินมูลค่าหุ้นเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง

ฟรี

การลงทุนในหุ้น

EQD1515

Online Trading

ซื้อขายหุ้นออนไลน์ง่ายๆ ด้วย Settrade Streaming... เรียนรู้วิธีการลงทุนหุ้นแบบออนไลน์ รวมไปถึงการส่งคำสั่งซื้อขาย และฟังก์ชั่นการใช้งานต่างๆ ใน Settrade Streaming เพื่อใช้เป็นตัวช่วยในการลงทุน

ฟรี

การลงทุนในหุ้น

EQD1516

Money Management

บริหารเงินลงทุนเป็น เห็นกำไรอย่างยั่งยืน... เรียนรู้แนวคิดและขั้นตอนในการทำ Money Management เพื่อวางแผนการเทรดและจำกัดความเสี่ยงในการเทรดหุ้นแต่ละครั้ง

ฟรี

การลงทุนในหุ้น

EQD1517

Lump Sum VS DCA

ลงทุนด้วยเงินทั้งก้อน หรือทยอยลงทุนอย่างสม่ำเสมอ... เรียนรู้แนวคิดและวิธีการลงทุนแบบ Lump Sum และ DCA เพื่อให้สามารถเลือกวิธีที่เหมาะกับสไตล์การลงทุนตนเองได้

ฟรี

การลงทุนในหุ้น

EQD1106

ออมสม่ำเสมอในหุ้นด้วย DCA Order

ทบทวนความรู้พื้นฐานและข้อควรรู้ก่อนเริ่มลงทุนในหุ้นแบบ DCA พร้อมแนะนำฟังก์ชัน DCA Order ในโปรแกรม Settrade Streaming เพื่อเป็นตัวช่วยสร้างวินัยในการออมการลงทุนด้วยการส่งคำสั่งซื้อหุ้นอัตโนมัติตามระยะเวลาที่ต้องการ

ฟรี

การลงทุนในหุ้น

EQD1518

Bid & Offer Strategy

อ่าน Bid-Offer เทรดง่ายๆ ได้กำไร เรียนรู้วิธีการสังเกตเบื้องต้น พร้อมข้อควรระวัง และเทคนิคในการดู Bid-Offer เพื่อหาจังหวะซื้อขายอย่างมั่นใจ

ฟรี

การลงทุนในหุ้น

EQD1519

Buy & Sell Strategy

วางกลยุทธ์ซื้อขายให้เป็น เห็นกำไร... เรียนรู้ข้อผิดพลาดของนักลงทุนในการซื้อขายหุ้น พร้อมวางกลยุทธ์ในการเทรด เพื่อให้เราไม่เสียโอกาสในการลงทุน

ฟรี

การลงทุนในหุ้น

EQD1520

Technical Analysis : Price Pattern

รู้กราฟเทคนิค พิชิตจังหวะลงทุน... เรียนรู้วิธีอ่านกราฟราคาหุ้นแบบต่างๆ และแนวโน้มราคาจากตัวอย่างจริง เพื่อวางแผนหาจังหวะทำกำไรให้เหมาะสมด้วยตนเอง

ฟรี

การลงทุนในหุ้น