ลืมรหัสผ่าน ?

EQD1522 : Sector Rotation

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

EQD1506

Sector Analysis

รอบรู้อุตสาหกรรม เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ... เรียนรู้ภาพรวมและเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์อุตสาหกรรม เพื่อค้นหาหุ้นดีในอุตสาหกรรมที่โดดเด่น น่าลงทุน

ฟรี

การลงทุนในหุ้น

EQD1505

Macro Analysis

วิเคราะห์เศรษฐกิจเป็น เห็นเทรนด์ตลาด เรียนรู้พื้นฐานการวิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจแบบง่ายๆ เพื่อจับทิศทางการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ และค้นหาหุ้นเด็ดในแต่ละช่วงเวลา

ฟรี

การลงทุนในหุ้น

EQD1001

ลงทุนหุ้นฉบับมือใหม่

เรียนรู้พื้นฐานการลงทุนในหุ้น ผลตอบแทน ความเสี่ยง และภาษีจากการลงทุน ตลอดจนการวิเคราะห์หุ้น วิธีการซื้อขายหุ้น และสิทธิของผู้ถือหุ้น เพื่อเตรียมพร้อมก่อนตัดสินใจลงทุน

ฟรี

การลงทุนในหุ้น