ลืมรหัสผ่าน ?

EQD1506 : Sector Analysis

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

EQD1505

Macro Analysis

วิเคราะห์เศรษฐกิจเป็น เห็นเทรนด์ตลาด เรียนรู้พื้นฐานการวิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจแบบง่ายๆ เพื่อจับทิศทางการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ และค้นหาหุ้นเด็ดในแต่ละช่วงเวลา

ฟรี

การลงทุนในหุ้น

EQD1001

ลงทุนหุ้นฉบับมือใหม่

เรียนรู้พื้นฐานการลงทุนในหุ้น ผลตอบแทน ความเสี่ยง และภาษีจากการลงทุน ตลอดจนการวิเคราะห์หุ้น วิธีการซื้อขายหุ้น และสิทธิของผู้ถือหุ้น เพื่อเตรียมพร้อมก่อนตัดสินใจลงทุน

ฟรี

การลงทุนในหุ้น