ลืมรหัสผ่าน ?

WMD1201 : วางแผนเกษียณ สไตล์มนุษย์เงินเดือน

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

WMD1001

เงินทองต้องวางแผน

เรียนรู้เทคนิคและวิธีการวางแผนจัดการเงินอย่างเป็นระบบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ และสามารถต่อยอดความมั่งคั่งไปสู่การมีอิสรภาพทางการเงินได้

ฟรี

การวางแผนการเงิน