ลืมรหัสผ่าน ?

หลักสูตรผู้ประกอบการ

ACC1003

Accounting System for Riding the Company

การวางระบบบัญชีที่ดีและการมีการควบคุมภายในที่ดีพอ เป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้มั่นใจได้ว่า รายงานทางการเงินที่ได้นั้นถูกต้องสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจและบริหารกิจการ

ฟรี

หลักสูตรผู้ประกอบการ