ลืมรหัสผ่าน ?

EFD1003 : Fundraising for Growth

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

EFD1002

Fundraising for Seed and Early

เรียนรู้และเข้าใจปัจจัยความต้องการใช้เงินทุนของผู้ประกอบการใน Early Stage รวมถึงความคาดหวังของนักลงทุน

ฟรี

หลักสูตรผู้ประกอบการ