เป็นหนี้อย่างเป็นสุข

มีเงินเขานับเป็นน้อง มีทองเขานับเป็นพี่ แต่ถ้ามีหนี้ ชีวิตก็คงเป็นทุกข์ จะว่ากันไป... “การเป็นหนี้” ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายไปซะทั้งหมด และหนี้ก็ไม่ได้มีแต่แง่มุมในด้านลบเท่านั้น ถ้าเรารู้จักเป็นหนี้ให้ถูกวิธี หนี้ก็อาจจะกลายเป็นเครื่องมือสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยและสร้างความสุขให้กับเราได้