ภาษีเรื่อง Easy จัดการดีมีเงินออม

เปลี่ยนเรื่อง “ภาษี” ที่คิดว่ายากให้เป็นเรื่องง่าย ใคร ๆ ก็จัดการได้ด้วยต้วเอง เริ่มจาก รู้จักภาษี รู้จักประเภทเงินได้ เริ่มต้นวางแผนภาษี พร้อมวิธีการคำนวณ รู้จักตัวช่วยโปรแกรม Tax Planning รวมไปถึงเสริมความรู้ด้านการลงทุนใน SSF และ RMF สำหรับลดหย่อนภาษี


ค้นหาหลักสูตรที่เหมาะสมกับคุณ ค้นหาหลักสูตรที่เหมาะสมกับคุณ