เริ่มต้นลงทุน

เรียนรู้เทคนิคและวิธีการวางแผนจัดการเงินอย่างเป็นระบบ และเริ่มต้นสู่การลงทุน ต่อยอดความมั่งคั่งไปสู่การมีอิสรภาพทางการเงินได้