ห้องเรียนนักลงทุน 24 ชั่วโมง

ปูพื้นฐานการลงทุน ตั้งแต่เข้าใจธรรมชาติของตลาดหุ้น รู้จักสไตล์หุ้น สไตล์ลงทุน พร้อมค้นหาหุ้นดี น่าลงทุนด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน 
วิเคราะห์เจาะลึกหุ้น ผ่านการวิเคราะห์ Business Model ของกิจการ อ่านงบและประเมินมูลค่าหุ้นอย่างง่าย ปิดท้ายด้วยเทคนิคอ่านกราฟเพื่อจับจังหวะลงทุน
วางกลยุทธ์และบริหารพอร์ตหุ้น เริ่มตั้งแต่ซื้อขายหุ้นออนไลน์ วางกลยุทธ์ ลงทุนทั้งซื้อ-ถือ-ขาย พร้อมเทคนิคการทำ  Money Management เพื่อป้องกันการ ขาดทุนแบบกู่ไม่กลับ และเคล็ดลับ ปรับพอร์ตลงทุนให้บรรลุเป้าหมาย


  • Previous
  • 1 (current)
  • 2
  • Next