หลักสูตรทั้งหมด

PRODUCT02

Product Expert for IC

Product Expert for IC : ขยายโอกาสการลงทุนให้ลูกค้าด้วยตราสารแห่งอนาคต : Structured Products

ฟรี

หลักสูตรทั่วไป

Master01

Sector Insight : หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROP)

Stock Shortcut ทางลัด ทำความรู้จักหุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ฟรี

หลักสูตรทั่วไป

Master02

Sector Insight : หุ้นกลุ่มการแพทย์ (HELTH)

Stock Shortcut ทางลัด ทำความรู้จักหุ้นกลุ่มการแพทย์

ฟรี

หลักสูตรทั่วไป

Master03

Sector Insight : หุ้นกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG)

Stock Shortcut ทางลัด ทำความรู้จักหุ้นกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค

ฟรี

หลักสูตรทั่วไป

Master04

Sector Insight : หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

Stock Shortcut ทางลัด ทำความรู้จักหุ้นกลุ่ม ICT

ฟรี

หลักสูตรทั่วไป

Master05

Sector Insight : หุ้นกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม (FOOD)

Stock Shortcut ทางลัด ทำความรู้จักหุ้นกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม

ฟรี

หลักสูตรทั่วไป

Master06

Quantitative analysis : การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจลงทุน

หลักการวิเคราะห์เชิงปริมาณ จุดเด่นความน่าสนใจ และสามารถประยุกต์ใช้ตัวชี้วัด ค่าสถิติต่างๆ ในการให้คำแนะนำในการตัดสินใจลงทุน

ฟรี

หลักสูตรทั่วไป

Master07

The Art of Storytelling

The Art of Storytelling

ฟรี

หลักสูตรทั่วไป

Master08

D-I-S-C คีย์ลับพิชิตใจคน

D-I-S-C คีย์ลับพิชิตใจคน

ฟรี

หลักสูตรทั่วไป

Master09

กลยุทธ์การสื่อสารให้ได้ใจคนทุก Generation

กลยุทธ์การสื่อสารให้ได้ใจคนทุก Generation

ฟรี

หลักสูตรทั่วไป

Master10

Inbound Marketing

Inbound Marketing

ฟรี

หลักสูตรทั่วไป

EV01/17

ส่องเศรษฐกิจโลก มองเศรษฐกิจและตลาดทุนไทย...ปีระกา

ส่องเศรษฐกิจโลก มองเศรษฐกิจและตลาดทุนไทย จับชีพจรธุรกิจ: กลุ่มอุตสาหกรรมที่น่าจับตาปี 2560

ฟรี

หลักสูตรทั่วไป

EV02/17

เทคนิคการแนะนำ Stock Futures เจาะกลยุทธ์ ลอง (Long) ช็อต (Short) แบบ Block Trade

ทบทวนสินค้า Stock Futures รู้จักกลยุทธ์และข้อจำกัดของการซื้อขาย Stock Futures

ฟรี

หลักสูตรทั่วไป

EV04/17

เทคนิคการใช้ Stop Order และ Combo Order ทำกำไรใน TFEX

วางแผนการใช้ฟังก์ชัน Auto Net Position ทำกำไรใน TFEX อย่างมืออาชีพ

ฟรี

หลักสูตรทั่วไป

EV01/18

เปิดมุมคิด พิชิตโอกาสการลงทุนผ่านโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC

เปิดมุมคิด พิชิตโอกาสการลงทุนผ่านโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC

ฟรี

หลักสูตรทั่วไป

MU01/18

เปิดกลยุทธ์เทรด Options เสริมกำไรให้พอร์ตลูกค้า

หลักสูตรพิเศษสำหรับ Investment Consultant (IC)

ฟรี

หลักสูตรทั่วไป