หลักสูตรทั้งหมด

IC_2020_13

Digital Asset : มิติใหม่แห่งการใช้ชีวิตและการลงทุนยุค Digital

เปิดประตูสู่วิถีใหม่.. ทั้งการใช้ชีวิตและการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

ฟรี

Product Expert

IC_2020_12

Gold-Silver Outlook & Trading Strategy from Global Experiences

Gold-Silver Outlook & Trading Strategy from Global Experiences

ฟรี

Product Expert

IC_2020_10

Gold-Silver-Rubber Insights and Trading Techniques from Global Experience -(TFEX Japanese Rubber Futures)

Session 1 : The Opportunity Unraveled in Rubber Commodity TFEX Japanese Rubber Futures

ฟรี

Product Expert

IC_2020_11

Gold-Silver-Rubber Insights and Trading Techniques from Global Experience (TFEX Silver Online Futures)

Session 2 : TFEX Silver Online Futures Conquering the Next Inflation! - Trade in Dollar and Spend in Baht

ฟรี

Product Expert

IC_2020_09

เจาะลึกสินค้า และบริการใหม่ใน TFEX

เครื่องมือใหม่สำหรับสร้างโอกาสทำกำไรจาก “Silver Online Futures” และ “Japanese Rubber Futures” รวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับการเพิ่ม Contract Series ของ Gold Online Futures

ฟรี

Product Expert

IC_2020_05

Portfolio Advisory for Wealth Customer Module 1

Module ที่ 1 : Portfolio Advisory : The great opportunities for IC / IP

ฟรี

Product Expert

IC_2020_06

Portfolio Advisory for Wealth Customer Module 2

Asset allocation and wealth creation

ฟรี

Product Expert
Product Expert

IC_2020_08

Portfolio Advisory for Wealth Customer Module 4

Essential of portfolio management

ฟรี

Product Expert

IC_2020_04

New Normal : โลกที่เปลี่ยนไป กับมิติใหม่ของ IC ในยุค Digital

เปิดประตูสู่ New Normal ในโลกการลงทุน: เข้าใจมุมมอง New Normal ที่จะมีผลกระทบต่อบทบาทของ IC เรียนรู้ทักษะที่สำคัญ เพื่อรับมือกับ New Normal ในยุคดิจิทัล

ฟรี

Self Development

IC_2020_02

สร้างโอกาสจากวิกฤต พิชิตกำไรใน TFEX (Module 1: วิกฤต COVID พิชิตด้วย Futures)

เรียนรู้เทคนิค รับฟังประสบการณ์ ซึมซับถึงกลยุทธ์การใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Future/Options) เพื่อสร้างโอกาสทำกำไรจากความผันผวนภายใต้ภาวะวิกฤต พิชิตกำไรให้กับผู้ลงทุนได้อย่างมืออาชีพ

ฟรี

Investment Strategy

IC_2020_03

สร้างโอกาสจากวิกฤต พิชิตกำไรใน TFEX (Module 2: เปิด Options ปิดความเสี่ยง เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส)

เรียนรู้เทคนิค รับฟังประสบการณ์ ซึมซับถึงกลยุทธ์การใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Future/Options) เพื่อสร้างโอกาสทำกำไรจากความผันผวนภายใต้ภาวะวิกฤต พิชิตกำไรให้กับผู้ลงทุนได้อย่างมืออาชีพ

ฟรี

Investment Strategy

IC_2020_01

3 IC 3 Styles กับเทคนิคการให้คำแนะนำลูกค้าในภาวะวิกฤต

เพื่อให้ผู้แนะนำการลงทุนได้มีการโอกาสรับฟังความรู้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงการแบ่งปันประสบการณ์จากรุ่นพี่ในวิชาชีพ

ฟรี

Self Development

ONBOARDING

Onboarding for Smart IC : แนะนำการลงทุนทั้งถูกเกณฑ์และตอบโจทย์ลูกค้า

เรียนรู้ทักษะด้านการทำความรู้จักลูกค้า และฝึกปฏิบัติผ่านการทำ workshop เพื่อให้สามารถแนะนำการลงทุนได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

ฟรี

หลักสูตรทั่วไป

TRUST

Trust-based Selling

Trust-based Selling

ฟรี

Self Development

DIGITAL_LI

พัฒนา Digital Literacy สำหรับผู้แนะนำการลงทุน

พัฒนา Digital Literacy สำหรับผู้แนะนำการลงทุน

ฟรี

Self Development