หลักสูตรทั้งหมด

IC_2020_04

New Normal : โลกที่เปลี่ยนไป กับมิติใหม่ของ IC ในยุค Digital

เปิดประตูสู่ New Normal ในโลกการลงทุน: เข้าใจมุมมอง New Normal ที่จะมีผลกระทบต่อบทบาทของ IC เรียนรู้ทักษะที่สำคัญ เพื่อรับมือกับ New Normal ในยุคดิจิทัล

ฟรี

Self Development

IC_2020_03

สร้างโอกาสจากวิกฤต พิชิตกำไรใน TFEX (Module 2: เปิด Options ปิดความเสี่ยง เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส)

เรียนรู้เทคนิค รับฟังประสบการณ์ ซึมซับถึงกลยุทธ์การใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Future/Options) เพื่อสร้างโอกาสทำกำไรจากความผันผวนภายใต้ภาวะวิกฤต พิชิตกำไรให้กับผู้ลงทุนได้อย่างมืออาชีพ

ฟรี

Investment Strategy

IC_2020_02

สร้างโอกาสจากวิกฤต พิชิตกำไรใน TFEX (Module 1: วิกฤต COVID พิชิตด้วย Futures)

เรียนรู้เทคนิค รับฟังประสบการณ์ ซึมซับถึงกลยุทธ์การใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Future/Options) เพื่อสร้างโอกาสทำกำไรจากความผันผวนภายใต้ภาวะวิกฤต พิชิตกำไรให้กับผู้ลงทุนได้อย่างมืออาชีพ

ฟรี

Investment Strategy

IC_2020_01

3 IC 3 Styles กับเทคนิคการให้คำแนะนำลูกค้าในภาวะวิกฤต

เพื่อให้ผู้แนะนำการลงทุนได้มีการโอกาสรับฟังความรู้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงการแบ่งปันประสบการณ์จากรุ่นพี่ในวิชาชีพ

ฟรี

Self Development

TRUST

Trust-based Selling

Trust-based Selling

ฟรี

Self Development

DIGITAL_LI

พัฒนา Digital Literacy สำหรับผู้แนะนำการลงทุน

พัฒนา Digital Literacy สำหรับผู้แนะนำการลงทุน

ฟรี

Self Development

PRODUCT01

Product Expert for IC : ขยายตลาด เพิ่มโอกาสการลงทุนในตลาดโลกด้วย FIF และ DR

หลักสูตร "Product Expert for IC : ขยายตลาด เพิ่มโอกาสการลงทุนในตลาดโลกด้วย FIF และ DR"

ฟรี

Product Expert

PRODUCT02

Product Expert for IC : ขยายโอกาสการลงทุนให้ลูกค้าด้วยตราสารแห่งอนาคต : Structured Products

ขยายโอกาสการลงทุนให้ลูกค้าด้วยตราสารแห่งอนาคต : Structured Products

ฟรี

Product Expert

Master01

Sector Insight : หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROP)

Stock Shortcut ทางลัด ทำความรู้จักหุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ฟรี

Fundamental Analysis

Master02

Sector Insight : หุ้นกลุ่มการแพทย์ (HELTH)

Stock Shortcut ทางลัด ทำความรู้จักหุ้นกลุ่มการแพทย์

ฟรี

Fundamental Analysis

Master03

Sector Insight : หุ้นกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG)

Stock Shortcut ทางลัด ทำความรู้จักหุ้นกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค

ฟรี

Fundamental Analysis

Master04

Sector Insight : หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

Stock Shortcut ทางลัด ทำความรู้จักหุ้นกลุ่ม ICT

ฟรี

Fundamental Analysis

Master05

Sector Insight : หุ้นกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม (FOOD)

Stock Shortcut ทางลัด ทำความรู้จักหุ้นกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม

ฟรี

Fundamental Analysis

Master06

Quantitative analysis : การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจลงทุน

หลักการวิเคราะห์เชิงปริมาณ จุดเด่นความน่าสนใจ และสามารถประยุกต์ใช้ตัวชี้วัด ค่าสถิติต่างๆ ในการให้คำแนะนำในการตัดสินใจลงทุน

ฟรี

Investment Strategy

EV02/17

เทคนิคการแนะนำ Stock Futures เจาะกลยุทธ์ ลอง (Long) ช็อต (Short) แบบ Block Trade

ทบทวนสินค้า Stock Futures รู้จักกลยุทธ์และข้อจำกัดของการซื้อขาย Stock Futures

ฟรี

Investment Strategy

EV04/17

เทคนิคการใช้ Stop Order และ Combo Order ทำกำไรใน TFEX

วางแผนการใช้ฟังก์ชัน Auto Net Position ทำกำไรใน TFEX อย่างมืออาชีพ

ฟรี

Investment Strategy