Trading Tools

Filter:

ผู้ลงทุนที่ต้องการซื้อขายอนุพันธ์ด้วยตนเอง เรียนรู้เครื่องมือ และโปรแกรมพื้นฐานที่ใช้ซื้อขายในตลาด TFEX  ตลอดจนต้องการพัฒนาการเทรด การส่งชุดคำสั่งที่ซับซ้อนใช้อัลกอริทึม (Algorithmic Trading) ที่อาศัยคณิตศาสตร์ชั้นสูงในการวิเคราะห์ และซื้อขายอนุพันธ์