ลืมรหัสผ่าน ?

หลักสูตรทั่วไป

EFD1004

Alternative Fundraising and Exit Strategy

เรียนรู้และเข้าใจวิธีการระดมทุนแบบ Crowdfunding ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งของ Startup และรูปแบบ Crowdfunding ที่ใช้กันในประเทศไทย พร้อมรู้จักทางเลือกในการ Exit ของธุรกิจ Startup

ฟรี

หลักสูตรทั่วไป

FEXAM9999

Final Exam

เรียนรู้หลักพื้นฐานของการวางแผนการเงิน ตลอดจนความรู้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหุ้นสามัญ ทั้งการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและการวิเคราะห์งบการเงินบริษัทจดทะเบียน เพื่อค้นหาบริษัทที่มีพื้นฐานดี น่าลงทุน

ฟรี

หลักสูตรทั่วไป

1/2563

แบบทดสอบรวม Education Platform

แบบทดสอบรวมจากทุกหลักสูตร e-Learning ใน Education Platform สมาชิกที่สอบผ่านแบบทดสอบรวมไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนรวมทั้งหมด จะมีโอกาสพัฒนาอีกขั้นบน Scaling Up Platform

ฟรี

หลักสูตรทั่วไป